معرفي شرکت / تاريخچه: 

اين مجموعه در اوخر دهه هفتاد و با عنوان گروه ريخته گري تهران ذوب راه اندازي شد و سپس با هدف خودکفائي و استفاده وسيع ازظرفيت و توانائي هاي تيم با تجربه در زمينه طراحي و ساخت و تامين قطعات مورد نياز صنايع مختلف کشور به شرکت پتروگستر تهران ذوب سازان تغيير نام يافت.

اهداف شرکت / اهداف ما:

- ارائه محصول با کيفيت از صفر تا  100 و منطبق با الزامات تصريحي و تلويحي کارفرما.

- توليد بي واسطه و ارائه خدمات و محصول به صورت مستقيم به صنايع کشور.

- مشتري مداري و اجراي تعهد در ساخت قطعه با قيمت تمام شده مناسب.